Beleidsplan Stichting Amandus
In dit beleidsplan legt Stichting Amandus (‘de stichting’) haar beleidsvoornemens voor de
periode 2020 tot en met 2025 neer. Indien gewijzigde omstandigheden daartoe nopen, vindt eerdere aanpassing van het beleidsplan plaats. Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling.

Beloningsbeleid
Er worden door de Stichting Amandus geen beloningen betaald.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

  • De stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten, gericht op de bevordering van zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van mensen in het algemeen en getraumatiseerde kinderen in het bijzonder, op het gebied van economie, onderwijs en gezondheidszorg waar ook ter wereld.
  • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
    – Het ondersteunen van deze projecten door middel van schenkingen, financieringen en/of het bieden van kennis en management.
    – Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

 

Comments are closed.