Projecten ondersteund door de Stichting Amandus


Indonesia

Dit project heeft tot doel het bereiken van 1000 arme vrouwen middels micro kredieten, het voorkomen van schooluitval bij 100 zeer kwetsbare kinderen en de welvaart verbetering van 500 families in Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Provincie.

Door gebrekkige toegang tot financiële instanties, vallen de armste bevolkingsgroepen onder meer ten prooi aan woekeraars en lopen hun kinderen kans om voortijdig schoolverlater te worden. Deze groepen hebben geen kansen en het is noodzakelijk om hun positie te verbeteren en hun inkomen te verhogen. Op het moment dat ouders verzekerd zijn van een inkomen, zal ook de schooluitval verminderen omdat kinderen niet meer hoeven bij te dragen aan het inkomen en minder kwetsbaar zijn.

In praktische termen bestaat de hulp uit de faciliteren van materialen en naaimachines waardoor vrouwen de gelegenheid wordt geboden kleding te produceren en te verkopen door het opzetten van eigen bedrijfjes. Tevens worden training programma’s geboden op het gebied van administratie, small business en sociale vaardigheden.

Filippijnen

Dit project heeft tot doel het direct bereiken van 50 mensenhandel slachtoffers en hun families en 100 belanghebbenden, zoals advocaten, indirect in Zamboanga City op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen.

Zamboanga is een van de grootste steden in Mindanao. De stad staat bekend als de ingang voor mensenhandel en illegale emigratie naar buurlanden als Maleisië. Zamboanga wordt sterk beïnvloed door de continue strijd in het zuiden tussen lokale militia, moslim bevrijdingsbewegingen, het leger en de “officiële” regering. Deze strijd in Mindanao heeft erin geresulteerd dat grote groepen families gevlucht zijn en er een enorme toename is van het geweld tegen vrouwen en meisjes. De uit elkaar gerukte families in combinatie met extreme armoede hebben geleid tot een groeiende trend in kinderhandel.

Het Tanglaw Buhay opvangcentrum voor slachtoffers van mensen handel bied opvang, rehabilitatie en psychosociale hulp aan deze kwetsbare groep in de Filipijnse samenleving.
De praktische hulp bestaat uit het runnen van een veilig opvanghuis (7×24) voor kind slachtoffers van mensenhandel. Dit is inclusief zorg, medische bijstand en juridische bijstand voor vervolging van daders, vaardigheidstrainingen en re-integratie. De kinderen die naar huis willen, krijgen een vaardigheidstraining waarmee ze een vak leren en een bedrag om hun leven weer op te starten.

Gambia

Gambia is het kleinste land van Afrika en een van de armst landen ter wereld. Het heeft geen mineralen of andere natuurlijke rijkdommen. Het werkloosheidpercentage is hoog. Volgens het ontwikkelingsprogramma van de VN leeft ruim 61% van de bevolking onder de armoedegrens. De Gambiaanse overheid zorgt voor basisonderwijs voor alle kinderen. Vervolgopleidingen worden niet door de overheid gefaciliteerd.

De stichting Geef Gambia Toekomst trekt zich het lot van de kansarme jongeren in Gambia aan. Zonder vervolgopleiding is er voor hen geen toekomst. Sinds 2002 worden vakopleidingen aangeboden, IT onderwijs en coupeuselessen in Bakau Newton. De lokale gemeenschap participeert in het project en wordt daarmee medeverantwoordelijk voor de continuïteit.

Griekenland

Op Corfu beheert de Corfu Association of Parents Guardians and Friends of Persons with Disabilities het Melissa centrum waar geestelijk gehandicapte jongeren vanaf ca. 18 jaar dagelijks worden opgevangen. In het Melissa centrum wordt onderwijs gegeven, sport en spel activiteiten, excursies en een enkel uitstapje. Daarnaast worden dagelijks koekjes geproduceerd die in een aantal lokale supermarkten worden verkocht. De opbrengst hiervan vloeit volledig terug naar de jongeren.

Het Melissa centrum heeft enkele beroepskrachten in dienst, maar wordt grotendeels gerund door vele vrijwilligers.

De Griekse crisis heeft er toe geleid dat de overheidssubsidie volledig is ingetrokkenen. Daar bovenop wordt men nu belast voor het onroerend goed dat men in de afgelopen jaren door legaten heeft verkregen.

Bangladesh

In de sloppenwijken van Mirpur, Bangladesh wonen ca 400.000 mensen. Kinderen in de armste gezinnen kunnen als gevolg van armoede echter zelden hun onderwijs afmaken, belanden veelal op straat en raken daardoor kwetsbaar voor criminaliteit en uitbuiting.

In een centrum voor beroepsopleiding krijgen kansarme jongeren in de leeftijd van 14 tot 22 jaar de mogelijkheden om vaardigheden te leren die relevant zijn voor het vonden van werk .
Het doel is om in 3 jaar 270 leerlingen een vakopleiding te bieden, waarvan tenminste 220 leerlingen deze succesvol afronden. In de regio is voldoende werkgelegenheid waardoor de kansen om met een opleiding te kunnen voorzien in hun levensonderhoud groot is.

Bangladesh

De 2e stad van Bangladesh, Chittagong is een van de snelst groeiende steden ter wereld met 6,5 miljoen inwoners en de drukste haven van het land. Enorme aantallen gezinnen levens onder slechte omstandigheden in een van de ca. 210 sloppenwijken. Veel jongeren worden uitgebuit en komen vaak in aanraking met drugs en criminaliteit. De enorme industriële groei van de havenstad biedt echter potentie voor jongeren mits zij beschikken over de juiste vaardigheden. Het doel van dit project is om kwetsbare jongeren op te leiden en succesvol te begeleiden naar goed betaald en veilig werk.

Het project richt zich op 225 jongeren die voornamelijk een technisch georiënteerde opleiding krijgen. De ouders van deze doelgroep worden eveneens bewuster gemaakt van de mogelijkheden van hun kinderen en er zijn werkgevers, lokale beleidsmakers en media bij dit project betrokken.

Colombia

In Colombia zijn als gevolg van conflicten tussen guerrilla groeperingen en het leger van de overheid meer dan 1,3 miljoen kinderen op de vlucht geslagen en ontheemd.

Naast het risico op geweld zijn deze kinderen zeer kwetsbaar om gerekruteerd te worden als kind soldaat. Er wordt geschat dat tussen de 8 en 14 duizend kinderen in de afgelopen jaar als kind soldaat actief zijn geworden.

Dit project in Colombia richt zich er op om kinderen tussen 6 en 18 jaar in een veilige omgeving op te groeien. Er wordt samengewerkt met scholen en ouders waarbij kinderen naast onderwijs ook sociale vaardigheden zoals zelfvertrouwen, weerbaarheid en vertrouwen wordt aangeleerd.

Congo / Zuid Sudan

In Congo en Zuid Sudan zijn door tientallen jaren oorlog miljoenen slachtoffers
bezweken als gevolg van geweld, ziekte en honger. Kinderen zijn hier op grote schaal de dupe van als gevolg van ronselpraktijken als soldaat en gedwongen arbeid, met name die kinderen die hun ouders hebben verloren.

Dit project richt zich op 20.000 kinderen die leren deel te nemen aan de samenleving en vertrouwd worden gemaakt met hun rechten. Dit gebeurt door het creëren van bewustwording door middel van lokale en nationale programma’s via netwerken, platforms en fora in de regio Kivu in Congo en Equatoria in Zuid Sudan.


 

Comments are closed.