Balans per 31 december 2022

Vaste activa . . . . .€ 100.000
Vlottende activa . . .€ 173.028
________________________
Totaal activa: . .€ 273.028

.

Schulden . . . . . . .€ 2.500
Vermogen . . . . € 270.528
________________________
Totaal passiva: .€ 273.028

Baten en Lasten

Verstrekte subsidies en giften . . € 50.000
Overige lasten . . . . . . . . . . . . . .€ 1.643
________________________________________
Resultaat . . . . . . . . . . . . . . . € -51.742

 

Comments are closed.